Роспа България

Управление на местата за игра
Осигурете безопасна среда за игра на децата и сведете до минимум риска от съдебни искове срещу Вас!
Rospa Bulgaria
РоСПА – БЪЛГАРИЯ

РоСПА - България е клон на Английската организация RoSPA (The Royal Society for the Prevention of Accidents – Кралско Дружество за Предотвратяване на Злополуки), основана през 1916 г., с цел да помага на органите и структурите на държавно и местно ниво за повишаване безопасността на обществените места. В момента RoSPA е най-голямата световна огранизация, занимаваща се с безопасността в различните сфери на живот.

Read more...
 

Акредитиран орган за контрол

  През месец март 2008 година РоСПА – България бе акредитирана от Комисията за акредитация и упълномощаване към Български съвет за доброволна акредитация и упълномощаване като “Орган за контрол от вид А на съоръжения и елементи на площадки за игра” и отговаря на стандарта БДС EN ISO/IEC 17020:2005 – “Общи критерии за дейността на различните видове органи за контрол”. www.bsds-bg.org

Членство в Български Институт за Стандартизация

От март 2006 г. РоСПА – България е член на Технически комитет 88 “Спорт. Съоръжения за спорт и свободно време” към Българския институт за стандартизация, в чийто обхват са серията стандарти за безопасност и методи за изпитване на съоръжения и настилки при площадките за игра БДС EN 1176:2008 и БДС EN 1177:2008, както и стандарта за надуваеми съоръжения БДС EN 140960:2006. Изискванията на тези стандарти попадат в обхвата на контрол на РоСПА – България.

Актуално

Национална художествена академия - магистърска програма „Дизайн на детска среда”
От месец октомври 2011 г. ландшафтен архитект Ивайло Сиркаров е хоноруван преподавател в Национална художестве...повече...

Директива за безопасност на детските играчки
На 16 февруари в хотел "Шератон" ландшафтен архитект Ивайло Сиркаров, управител на „РоСПА – БЪЛГАРИЯ” ЕООД бе...повече...

Детски площадки за игра в Крайречен парк гр. Лом
  В края на месец декември РоСПА – БЪЛГАРИЯ извърши слединсталационен контрол на комплекс от седем съоръжения...повече...

Тематични площадки за игра
През месец декември бяха завършени три от тематичните площадки, свързани с обществената поръчка за проектиране...повече...

Виж всички

Информационни брошури