Роспа България

Управление на местата за игра
Осигурете безопасна среда за игра на децата и сведете до минимум риска от съдебни искове срещу Вас!
Табели на площадките за игра

Въведениe

Желателно е площадките за игра да имат ясни и четливи табели, които да улесняват полозвателите, включително и в случай на злополука.

Съдържание на табелата

Табелите на площадките за игра трябва да съдържат:

  • Име на собственика или отговорника за площадката
  • Адрес и телефон за връзка в случай на инцидент.
  • Местонахождение на най-близкия обществен телефон (не е от особено голямо значение)
  • Силно препоръчително е да има и картинно означение ”Забранено за кучета”.
  • Там, където има високи електрически кабели и стълбове, е желателно да има и знак ”Забранено пускането на хвърчила”.
  • В случаите, в които площадката се намира в близост до автомобилен път, е желателно да се поставят пътни знаци, предупреждаващи шофьорите за наличие на площадка за игра.
  • Възрастова група, за която е предназначена площадката. Надписът може да гласи и ”Тази площадка е предназначена за деца до 8г.” например.

Задължително е табелите при площадките за игра да съдържат и следния надпис:

Деца до 3 години само с придружител!

Attachments:
Download this file (27__signs for play areas.pdf)PDF формат
 

Информационни брошури