Роспа България

Управление на местата за игра
Осигурете безопасна среда за игра на децата и сведете до минимум риска от съдебни искове срещу Вас!
Собственоръчно сглобени съоръжения за игра

Въведение

Написаното по-долу се отнася за площадки за игра в малки населени места и квартали със сравнително ограничена употреба на съоръженията.

Метали

По принцип употребата на метали трябва да се избягва, с изключение на случаите, когато са за направа на парапети.

Дърво

Избирайте греди, които имат много растежни кръгове близко един до друг. Дървеният материал трябва да е обработен чрез вакуумно нанасяне на импрегнант за дърво. Чамовата дървесина е подходящ материал. За части, при които се предвижда голямо износване, предпочитайте плътен дървен материал като ясен или дъб.

При правилна обработка, дървеният материал може да издържи около 15 години в земята. Основните носещи греди трябва да са с диаметър не по-малък от 150 мм. Използвайте греди с полукръгло сечение само за облицовка. Надлъжно срязано дърво е желателно да се използва само за ограждане и за пътеки.

НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ВЕЧЕ УПОТРЕБЯВАН ДЪРВЕН МАТЕРИАЛ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ТЕЛЕГРАФНИ СТЪЛБОВЕ И ДЪРВЕСИНА ОТ РАЗРУШЕНИ ОБЕКТИ!

Всички съоръжения трябва да отговарят на стандарта за безопасност на обществено достъпни площадки за игра БДС EN 1176.

Шперплат

Шперплатът трябва да отговаря на БДС EN 636, част 3.

Импрегнанти

Желателно е дървеният материал да е предварително обработен с подходящи импрегниращи смески. Употребата на импрегнанта за дърво ССА (Copper Chrome Arsenic, МХА – мед-хром-арсеник) в Европейския Съюз вече е забранена. Забраната не е ретроспективна. Необходимо е да се използват алтернативни на МХА импрегнанти.

Производителите на дървения материал трябва да са уведомени за какво ще се използва тяхната продукция. Също така, всякакви прахообразни наслагвания в следствие на химическата обработката на дървото трябва да се измият и изтъркат, а боите, ако се използват такива, трябва да са нетоксични.

Крепежни елементи

Основното, на което трябва да се разчита за здравината на конструкцията, са естествените сили (земно притегляне и механични сили).

Не е желателно да се използват пирони. Винтове и болтове не трябва да се поставят на по-малко от 100 мм от краищата на гредите. Освен ако дупките не са предварително пробити, не е желателно да се слагат винтове на по-малко от 200 мм от краищата на гредите. Дупките трябва да са в средата на гредите, а не близо до краищата. Препоръчва се крепежните елементи да могат да се сменят лесно с подходящ инструмент, като за предпочитане са крепежни елементи от месинг или от неръждаема стомана (тип 302).

Болтовете и винтовете трябва да са завити така, че главите им да остават под повърхността на дървото. Използвайте пластмасови или други тапи за покриване, за да не насърчавате прояви на вандализъм. Употребявайте гайки, които могат добре да се затегнат и не могат да бъдат развити без инструмент.

За винтовете първо пробийте водеща дупка, в която да завивате. За винтовете за дърво е добре да използвате No.12 от материали А2/303/304 и да пробивате водещи дупки, дълбоки 2.5 мм.

Малко от лепилата, които се намират по магазините, са годни за употреба при направата на детски съоръжения.

Сглобки

Зле направените сглобки могат да се отразят негативно на здравината на конструкцията, както и да станат причина за задържане на мискроорганизми, които разяждат материалите. При сглобяването на две греди, повърхностите им трябва да пасват много добре една с друга. Местата с разрези и дупки също трябва да се обработят с импрегнант.

При сглобяването на съоръженията не трябва да се допускат стърчащи части, които по смисъла на БДС EN 1176 представляват потенциална опасност.

Монтиране
(Без бетон)

40% от дължината на носещите греди трябва да е вкопана в земята, а при леки и нестабилни почви – 50%. Прокопайте тясна дупка с помощта на ръчен или автоматичен свредел. (Ако дупката е по-дълбока от 1 м и се налага да се слезе в нея, трябва да е укрепена отстрани, за да не се получи срутване). Трамбовайте дъното и насипете 100-милиметров слой (в утъпкано състояние) от твърд материал, за предпочитане парчета от тухли с максимален диаметър на частиците 50 мм. След като поставите гредата изправена в нужната позиция, допълнете с още поне 100 -150 мм смес от добре сбита почва и парчета тухли. Използвайте инструмент за трамбоване, за да утъпчете почвата. Ако е възможно, избягвайте глинестите почви.

pic 26

info sheet 26 pic 2

(С бетон)

Ако трябва да използвате бетон, например при високи подпочвени води, нестабилни почви или при твърде широки изкопи за носещите греди, насипете 100-милиметров слой от сбит твърд материал (за предпочитане парчета от тухли) и поставете гредата върху него. Запълнете с бетон до 150 мм под ръба на изкопа и оформете бетона така, че да образува скосяване в посока надолу, с цел водата, която се стича по гредата, да се отвежда далеч от нея. Под гредата не трябва да има бетон, защото той задържа вода. За бетона използвайте смес без много фини частици, която да съдържа една част сулфат-резистентен цимент и шест части агрегат (максимален диаметър 20 мм). Ако е възможно, избягвайте бързо втвърдяващите смески. Частите на носещите греди, които са под земята, трябва да са покрити с битумна боя. Специфичните дълбочини са дадени в БДС EN 1176.

Ударопоглъщащи настилки

За поставяне на каучукови настилки използвайте услугите на професионалист. Насипните настилки (пясък, дървесна кора и др.) могат да се насипят в пясъчници или големи контейнери.

Attachments:
Download this file (26__self-built play equipment construction.pdf)PDF формат
 

Информационни брошури