Роспа България

Управление на местата за игра
Осигурете безопасна среда за игра на децата и сведете до минимум риска от съдебни искове срещу Вас!
Следмонтажни инспекции

Въведение
Следмонтажните инспекции, провеждани от РоСПА България, се извършват непосредствено след инсталирането на детските съоръжения. Те имат за цел да удостоверят, че площадката отговаря на съвременните стандарти и че компонентите й са правилно монтирани. При инспекциите не се разкопава и не се извършват тестове, за които е необходимо разглабяне или разрушаване на настилки и съоръжения.
Доклад
Предоставя се пълен писмен доклад, в който е включен и снимков материал. В доклада се обръща внимание и на качеството на монтажа, както и на довършителните работи по съоръженията.


Инспекция на детска площадка след завършването й


1. Проверка на ориентацията
2. Проверка на минималните разстояния – дали отговарят на изискванията
3. Проверка на автомобилния поток
4. Проверка на общата безопасност от гледна точка на дизайна
5. Обща оценка на довършителните работи и на извършената дейност
6. Препоръки относно инспекциите и поддръжката


Допълнителни елементи


Проверка на всички допълнителни съоръжения за:

 • състояние
 • монтаж
 • стабилност (включително дали отговарят на стандарти, ако съществуват такива)
 • безопасност


Съоръжения


Проверка за:

 • съвместимост с възприетия стандарт (БДС EN 1176)
 • правилен монтаж
 • липсващи, повредени или несъответстващи части
 • обща безопасност


Настилка

Проверка за:

 • Достатъчна площ на отделните зони
 • Подходяща дълбочина, съобразена с височината на падане
 • Правилен монтаж


Оценка на риска

Извършва се оценка на риска за ползващите детската площадка. Дават се препоръки за допълнителни действия и изисквания към поддръжката, ако са необходими.

Оценка на достъпността за хора с увреждания

Обща оценка на достъпността на площадката за хора в неравностойно положение.

Attachments:
Download this file (25__post-installation inspections.pdf)PDF формат
 

Информационни брошури