Роспа България

Управление на местата за игра
Осигурете безопасна среда за игра на децата и сведете до минимум риска от съдебни искове срещу Вас!
Пътни знаци

На местата, на които деца пресичат улица или вървят в близост до автомобилен път, за да стигнат до площадката за игра, е необходим засилен контрол на пътното движение.

Осигуряването на пътни знаци, предупреждаващи водачите на пътни превозни средства, че наближават зона, където играят деца, е силно препоръчителна и сравнително икономична мярка за предотвратяване на различни злополуки.

Пътните знаци трябва да са ясно различими, да се виждат от всички посоки, от които могат да идват превозни средства, и да не са закрити от близкостояща растителност. Също така, добре е да са поставени на достатъчно голямо разстояние преди игралната площадка, за да позволяват на шофьорите да съобразят скоростта си навреме.

Предупредителните знаци не само приканват водачите да намалят скоростта, но и привличат вниманието им към факта, че наблизо преминават деца.

Attachments:
Download this file (21__traffic signs.pdf)PDF формат
 

Информационни брошури