Роспа България

Управление на местата за игра
Осигурете безопасна среда за игра на децата и сведете до минимум риска от съдебни искове срещу Вас!
Огради на площадките за игра

Наличие на огради

Не всички видове огради са подходящи за тази цел. РоСПА препоръчва за ограждане на детски площадки за игра да се използват качествени огради. По отношение на дизайна и материалите на оградите съществуват известни ограничения.

При всички положения оградите не трябва да съдържат потенциални опасности. При инспектиране на огради, РоСПА България се позовава на изискванията на Европейския стандарт за безопасност на обществено достъпни площадки за игра БДС EN 1176.

Функции на оградите:

Оградите имат три основни функции:

 • Да задържат децата в сравнително безопасната среда на площадката за игра.
 • В комбинация с добре работещи порти, да пречат на кучета и други животни да навлизат в игралната площ.
 • Да дават на децата усещането, че площадката е тяхна зона, в която са отделени от заобикалящата среда.

Дизайн и специфични изисквания

Препоръчително е оградите да са с минимална височина 1.0 м. Ето някои аспекти, на които да обърнете внимание:

 • Дали са безопасни и достатъчно надеждни крепежните елементи и техните капачки
 • Дали няма остри стърчащи предмети
 • Дали няма възможност за заклещване и прищипване на части от тялото
 • Дали здравината на материалите (метали, дърво и т.н.) е достатъчна, за да издържи на евентуалния вандализъм на площадката
 • Какви импрегнанти и други химически вещества са обработвани материалите на оградата
 • По принцип скъпите и качествени огради в последствие изискват минимална поддръжка, което определя тяхната икономическа обоснованост в дългосрочен план.

Ето някои случаи от най-често срещаните проблеми с огради на площадките за игра:

 • Счупване в следствие на недостатъчна дебелина или здравина на телените свръзки.
 • Липса на горна греда или парапет, който да предпазва оградата от разпадане в следствие на това, че децата се прекачват през нея.
 • Употребата само на пирони и факта, че след прояви на вандализъм те остават да стърчат и представляват потенциална опасност.
 • Употребата на бодлива тел, шипове и метални орнаменти с остри ръбове.
 • Разглабяне на огради, при които са използвани обикновени крепежни елементи.
 • Неправилни височини и разстояния между коловете.
 • Неправилен монтаж.
Attachments:
Download this file (18__fences for childrens playgrounds.pdf)PDF формат
 

Информационни брошури