Роспа България

Управление на местата за игра
Осигурете безопасна среда за игра на децата и сведете до минимум риска от съдебни искове срещу Вас!
Злополуки на площадките за игра

Въведение

Смята се, че във Великобритания годишно се случват около 40 000 злополуки с деца на площадки за игра, при които се стига до нараняване и посещение в болница.

Статистическите данни от инцидентите показват, че нараняванията се получават в следствие на няколко причини:

Свръзани с управлението на площадката

 • Недобър дизайн на съоръженията или несъответствие със стандартите
 • Недобър дизайн на площадката и лошо разположение на съоръженията и допълнителните елементи в нея
 • Съоръжения, неподходящи за възрастовата група, за която са направени
 • Неправилен монтаж
 • Пропуски в инспектирането
 • Пропуски в поддръжката

Свързани с ползвателите

 • Липса на наблюдение
 • Употреба на съоръженията по начин, по който те на са предвидени да се използват
 • Неподходящо облекло
 • Атмосферни условия

Видове злополуки

Не всички злополуки са причинени от съоръженията за игра. На практика едва около 40% от всички инциденти на детски площадки се дължат на съоръженията, а 80% от тези 40% са поради падане върху настилка. От останалите злополуки, най-малко 4% се дължат на сблъсък със седалка на люлка (въпреки че последващото нараняване обикновено не е твъде сериозно – при гумирани седалки на люлките). Приблизително такъв е и процентът на деца, ухапани от кучета или порязали се на стъкло.

Според това колко често дадено съоръжение става причина за възникване на злополука, се получава следната класация:

 • Люлки 40%
 • Катерушки 23%
 • Пързалки 21%
 • Въртележки 5%
 • Клатушки 4%
 • Пожарникарски лостове 1%
 • Други 6%

Това не означава, че люлките са най-опасното съоръжение. Причината за такова съотношение е, че те са по-разпространени и следователно на тях по-често се случват инциденти. Едно от най-опасните неща на една площадка са разхлабените и поради това въртящи се хоризонтални лостове за катерене, които се намират на височина над главата на дете и трябва да са неподвижни.

Стандарти за обществено достъпни площадки за игра

Основните стандарти в това отношение са БДС EN 1176, който се отнася за съоръженията и БДС EN 1177 – за настилки в обществено достъпните площадки за игра.

За да се подобри безопасността на площадките за игра (за собственици / отговорници)

1. Постарайте се да получитепрофесионален съвет за дизайна и разположението на съоръженията и допълнителните елементи.
2. Подбирайте съоръжения и настилки, които отговарят на действащите стандарти.
3. Уверете се, че съоръженията и настилките се монтират от компетентни лица, в съответствие с БДС EN 1176.
4. Осигурете слединсталационна инспекция, която да бъде извършена на площадката от независим орган.
5. Инспектирайте площадката и съоръженията редовно:

 • Всяка седмица
 • Всеки месец
 • Веднъж годишно

6. Ако провеждате инспекции, посетете курс за обучение. Годишната инспекция трябва да се извърши от независим орган, специализиран в безопасността на площадките за игра.
7. Разработете ефективна програма за поддръжка, която да позволява бързото отстраняване на щети и опасности.
8. Разработете и програма за подобряване и осъвременяване на площадките.

За да се подобри безопасността на площадките за игра (за ползватели)

1. Информирайте собственка / отговорника на площадката в случай, че забележите нещо нередно.
2. Настоявайте пред собственика / отговорника (често това е общината) да подобри площадката.

Attachments:
Download this file (08__accidents.pdf)PDF формат
 

Информационни брошури