Роспа България

Управление на местата за игра
Осигурете безопасна среда за игра на децата и сведете до минимум риска от съдебни искове срещу Вас!
Детски площадки за игра в Крайречен парк гр. Лом
  В края на месец декември РоСПА – БЪЛГАРИЯ извърши слединсталационен контрол на комплекс от седем съоръжения за игра, разположени в крайречния парк на гр. Лом. Проектът е осъществен чрез финансиране по оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013" - "Изграждане и възстановяване на градска крайречна зона Лом".

Съоръженията за игра са разположени в различни части на парка, като някои от тях передлагат възможност за ролеви игри. Особено сполучливи решения са двата кораба, които се вписват в контекста на крайречния парк.

 

 

 

Информационни брошури