Роспа България

Управление на местата за игра
Осигурете безопасна среда за игра на децата и сведете до минимум риска от съдебни искове срещу Вас!
Тематични площадки за игра

През месец декември бяха завършени три от тематичните площадки, свързани с обществената поръчка за проектиране, ремонт и възстановяване на детски площадки за игра в 8 общоградски паркове и градини на територията на Столична община. РоСПА – БЪЛГАРИЯ извърши слединсталационния контрол и сертифицира площадките за игра.

Местата за игра са разположени в три столични парка: парк „Здраве” – „Къщата с животните”, в Южен парк, III част  - „Замъкът на крал Артур” и площадка „Градът” в градина „ГУСВ”. Дизайнът на площадките и съоръженията за игра са обединени от определена тематика, което допринася за високата им игрова стойност.

 

 

 

Информационни брошури