Роспа България

Управление на местата за игра
Осигурете безопасна среда за игра на децата и сведете до минимум риска от съдебни искове срещу Вас!
Дизайн на площадките за игра

Въведение

Детските площадки не са онези прости кътчета, за които немалко хора ги смятат. Сама по себе си съвкупността от люлка, пързалка и катерушка не носи особено голяма полза за подрастващите малчугани. За да се осигури необходимото на децата, е нужен задълбочен подход по отношение на избора на терен, дизайна и подбора на съоръженията и настилките.


Игра
Възможността за креативна игра във висококачествена среда е жизнено необходима за развитието на децата. Чрез играта те развиват знания и умения, които не могат да придобият по друг начин. Децата не са в състояние сами да си осигурят условия за игра – необходимо е възрастните да се погрижат за това. Качеството на средата, която им даваме, се отразява на качеството на това, което децата усвояват. Колкото по-сложна е средата, толокова по-резултатен е процесът на усвояване.


Консултации
Преди да се построи и отвори дадена детска площадка, необходимо е да се потърси мнението на децата и техните родители. Разбирането за заобикалящата ги среда и за това, че могат сами да я променят, е ключов елемент от развитието на децата.
Местоположение
Необходимо е площадката да е разположена на подходящо място – такова, че децата да могат безпрепятствено да я достигат, без да преминават през опнасни райони, като натоварени пътни артерии. Не трябва да има и естествени опасности (например бързотечащи реки), които биха могли да засегнат площадкта. Също така, тя трябва да е на видно място в квартала, за да се гарантира социалната сигурност на децата и за да се намали вандализма.


Дизайн
Тук влизат и елементи като ландшафт, растителност, алеи, пейки, огради и порти – всичко, което е част от средата на една детска площадка. При съоръженията трябва да се разсъждава както при направата на къща или апартамент – да се подберат стените, подовете, таваните, масите, и т.н. Добре е да имате ясна представа за каква възрастова група ще е предназначена площадката, както и дали в района има някакви специални изисквания за нея. Също така трябва да имате дългосрочен план за управление и поддръжка.

Необходимо е площадките да са достъпни за всички деца, включително и за тези в неравностойно положение.

Избор на съоръжения
Съоръженията трябва да са подходящи за децата от дадената възрастова група, да отговарят на нуждите на тяхното развитие, както и да бъдат приятни за игра. По-малките деца обичат да играят с пясък, да се люлеят и да се пързалят, но и съоръженията следва да съответстват на техните размери. По-големите деца харесват по-предизвикателни съоръжения – големи люлки за по няколко души, въжени линии, въртележки и т.н. Те искат места, където да могат да седят и да разговарят – това е едно от най-популярните занимания на детските площадки. По-големите деца обичат около тях да има растителност, места за каране на скейтборд и колело, равни площи за игри с топка.

Настилка
За площадките за игра не се препоръчват твърди настилки, освен на местата между отделните съоръжения. Видът на настилката зависи от конкретната площадка, от съоръженията в нея и от това каква поддръжка ще може да се осигури за в бъдеще. Ако възможностите ви за поддръжка са ограничени, не е особено добра идея да слагате насипна настилка, като например пясък или дървесна кора. По правило, препоръчва се под движещи се съоръжения да се полага не-насипна настилка.


Поддръжка

След като бъде построена, площадката се нуждае от редовни инспекции, поддръжка и в крайна сметка от подмяна на елементите в нея. Ако тези условия не могат да бъдат изпълнени, по-добре е изобщо да не се започва проектът.


Безопасност
Безопасността на детската площадка е от ключово значение и може да бъде постигната по няколко различни начина:

 • Като се погрижите площадката да е разположена на подходящо място
 • Като се погрижите дизайнът и съоръженията й да са в съзвучие с нуждите на децата
 • Като се погрижите дизайнът да отговаря на основните изисквания за безопасност
 • Като се погрижите съоръженията да отговарят на съответния стандарт: БДС EN 1176
 • Като се погрижите настилките да отговарят на съответстващите стандарти: БДС EN 1176 и БДС EN 1177
 • Като се погрижите настилките да са транспортирани и поставени правилно
 • Като се погрижите да се проведе качествена следмонтажна инспекция
 • Като се погрижите площадката да се инспектира и поддържа съвестно
  Съвети и напътствия
  Съвети за различни аспекти, свързани с детските площадки, можете да получите от РоСПА България на следния адрес:
  София 1124, ул.”Иван Асен II” No. 6, вх. 1., ет. 2, ап. 5
  тел./факс (02) 843 56 78
  мобилен: 0888 571 345
  e-mail: CLOAKING ; CLOAKING
Attachments:
Download this file (04__design of play areas.pdf)PDF формат
 

Информационни брошури